Blog

DE TOP 3 VAN… MARC SLORS

Marc Slors over de 3 boeken die hem het meest hebben geïnspireerd in zijn vakgebied.

Als hoogleraar cognitiefilosofie is Marc Slors verbonden aan de Radbouw Universiteit Nijmegen en als spreker is hij 27 juni te zien bij De Staat Van God, waar hij dieper ingaat op geloofsovertuigingen en de vrije wil.

.
Aristoteles’ Metafysica Z was het boek waardoor ik me realiseerde hoe je de hele wereld anders kunt waarnemen door een manier van denken. Zijn theorie over vorm en materie is prachtig en heel wetenschappelijk, maar volstrekt onvergelijkbaar met onze moderne wetenschap.
.
Wittgenstein’s Philosophische Untersuchungen draaien voor een groot deel om het feit dat de denkbare wereld talig is. Dat betekent absoluut niet dat alles wat we denken in woordenboek of lijsten met definities kan worden gevat. Integendeel. Taal ontleent haar betekenis aan de dagelijks omgang met elkaar en met de wereld. En zo is ons denken onlosmakelijk verstrengeld met ons doen.
.
Daniel Dennett’s Intentional Stance laat zien hoe we weerstand kunnen bieden aan de reductionistische neiging te denken dat wij ons brein zijn, zonder daarbij concessies te doen aan wetenschappelijkheid. De menselijk geest bestaat, maar is niet wat we geneigd zijn te denken. Ze bestaat niet als een ‘ding’ naast onze hersenen, maar in onze menselijk manier van omgaan met elkaar.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeCheck Our Feed