PUNTEN SCOREN

De Staat Van God is erkend als geaccrediteerde bijscholing voor geestelijk verzorgers.

Het bezoeken van De Staat Van God is voor geestelijk verzorgers één officiële accreditatiepunt waard. Met De Staat Van God kun je, als geestelijk verzorger, dus werken aan je professionele ontwikkeling.


Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers
De Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) beheert het beroepsregister van geestelijk verzorgers. Dit register heeft tot doel het professionele niveau van de beroepsgroep te waarborgen en maatschappelijke erkenning te stimuleren.

Bijscholen in  ‘Vakbekwaamheid’
De SKGV heeft De Staat Van God erkend als geaccrediteerde bijscholing in de categorie ‘Vakbekwaamheid’. Het bezoeken van De Staat Van God is 1 accreditatiepunt waard:
http://www.skgv-register.nl/geestelijk-verzorger/actuele-nascholingen/

Geestelijk verzorger, een beroep in ontwikkeling
Het beroep van geestelijk verzorger heeft sinds 1980 belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Van rectoren en ziekenhuispredikanten hebben geestelijk verzorgers zich ontwikkeld tot professionele beroepsbeoefenaars, die hun professionele en levensbeschouwelijke competenties ontwikkelen en bijhouden; die zich op het terrein van marktgestuurde zorg legitimeren ten overstaan van andere beroepsbeoefenaren en die zich organiseren in beroepsverenigingen. Geestelijk verzorgers zijn bijvoorbeeld actief in zorg, jeugdzorg, politie, justitie en defensie.