DE TOP 3 VAN… MARTIJN DE KONING

Martijn de Koning over dé 3 boeken die hem hebben geïnspireerd in zijn vakgebied.

Als antropoloog en docent Islamstudies is Martijn de Koning verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Amsterdam. Als spreker bij De Staat Van God gaat hij dieper in op het activisme van moslims in Nederland.

.
Asad, T. (2003). Formations of the Secular – Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press. Een boek dat meerdere lezingen vergt: het is moeilijk om doorheen te komen. Maar in de loop van de jaren betrap ik me erop voortdurend naar dit werk terug te keren, in mijn nadenken over de seculiere mores en instituties en wat die betekenen voor religie.
.
Anthias, F. en N. Yuval-Davis (1992). Racialized Boundaries – Race, Nation, Gender, Colour and Class and the Anti-Racist Struggle. London: Routledge. Dit boek is van grote invloed geweest op mijn denken over hoe mensen zich een idee vormen over wat een ‘ras’ is en hoe dat zich verhoudt tot ideeën over natiestaten, gender en klasse. Het gaat er niet om dat ‘rassen’ objectief gezien bestaan (dat is namelijk niet zo), maar hoe mensen praten over anderen alsof het duidelijk herkenbare groepen zijn met homogene gemeenschappen. Hoe zich dat verhoudt tot macht en wat de consequenties daarvan zijn, bekijk ik onder meer in relatie tot het werk van Fortuyn in mijn essay over hem.

Qutb, M. (2004). Islam, de onbegrepen levenswijze. Zoetermeer: Uitgeverij Oase. In dit boek geeft Mohammed Qutb zijn visie op islam weer. Maar daar gaat het me niet zozeer om. Ik heb het boek gekregen van iemand met wie ik heel lang heb gewerkt in diverse onderzoeken. Hij heeft er allerlei dingen in geschreven: commentaar, vragen, onderstreping bij dingen die hij belangrijk vond. Die aantekeningen en markeringen hebben me erg geholpen in het nadenken over hoe sommige mensen in mijn onderzoeken omgaan met ideologie en religie en hoe ze dat verbinden met hun persoonlijke levensverhaal.